torsdag 17 januari 2013

Inledning till an analys av "En herrelös hund"

Att förlora någon man älskar, någon man lutat sig mot för stöd och trygghet, någon som varit ens allt under en lång period är fruktansvärt svårt. Så svårt att man ibland kan försöka förtränga det för att göra livet lite lättare att leva. Men det går aldrig att helt  begrava minnena eller känslorna, hur mycket man än skulle vilja, då de kommer alltid tillbaka upp till ytan, förr eller senare. Sorgen efter en älskad är ett klassiskt tema som skildrats åtskilliga gånger inom såväl den svenska som internationella litterturen. Detta tema belyses även i novellen "En herrelös hund" av Hjalmar Söderberg.